Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach

Projekt zrealizowany w: 
Krotoszyce
Data zakończenia: 
Styczeń 2015