Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6

Projekt zrealizowany w: 
Świdnica
Data zakończenia: 
Sierpień 2011r.