Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej

Projekt zrealizowany w: 
Kowarach
Data zakończenia: 
Marzec 2014r.