Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo – socjalnego na Szkółce Leśnej

Projekt zrealizowany w: 
Kamiennej Górze
Data zakończenia: 
Czerwiec 2012r.