Przebudowa i rozbudowa Bloku operacyjnego i Centralnej sterylizatorni

Projekt zrealizowany w: 
Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji
Data zakończenia: 
Luty 2010r.