Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych neorenesansowego budynku Ratusza Miejskiego

Projekt zrealizowany w: 
Kamiennej Górze
Data zakończenia: 
Listopad 2012r.