Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych

Projekt zrealizowany w: 
Lubawce
Data zakończenia: 
Wrzesień 2011r.