Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego „ZIMOWIT” wraz z przebudową jadalni i montażem wyposażenia i sprzętu kuchni

Projekt zrealizowany w: 
Dusznikach Zdrój
Data zakończenia: 
Czerwiec 2014r.