Modernizacja Budynku nr 1 – adaptacja pomieszczeń na potrzeby izby przyjęć oraz poradni okulistycznej

Projekt zrealizowany w: 
Wałbrzych
Data zakończenia: 
Marzec 2011r.