Budowa budynku położonego Stare Miasto przy ul. Libana 7

Projekt zrealizowany w: 
Legnicy
Data zakończenia: 
Maj 2015

Przebudowa budynku położonego na działce nr 91, obręb Stare Miasto przy ul. Libana 7 of. W Legnicy z adaptacją na przychodnie zdrowia.